Northern Playground raises 1.6 MUSD through DealFlow

6. May 2022By decisionnodesNews, News, Nyheter, Nyheter

Northern Playground has successfully raised 1.6 million USD from 584 investors through Dealflow AS, a Norwegian platform for equity crowdfunding. “Northern Playground’s vision is to reduce the world’s clothing consumption, and we plan on doing this by turning the entire textile industry’s classic business model upside down. While “everyone” else is telling you that this … Read More

New and completely reworked version of dNodes.io

26. October 2021By decisionnodesNews, News, Nyheter, Nyheter

Over the past two years we have completely reworked dNodes.io in cooperation with Norsk Regnesentral and Bredvid AS, and with the financial support from Innovation Norway. In the latest version of dNodes.io we have developed the first ever web-based decision tree tool that can instantly calculate and visualise decision trees with statistical distributions and milestones. … Read More

Goliat: Politikk, journalistikk og begrepsforvirring

7. December 2017By decisionnodesNews

Den siste tiden har det vært en rekke politiske utspill, artikler og kommentarer rundt lønnsomheten på oljefeltet Goliat. Fremstillingen er at feltutbyggingens kostnadsoverskridelser har ført til at mannen i gata er frarøvet milliarder av kroner gjennom tapte skatteinntekter, mens ENI selv nyter godt av dette gjennom avskrivninger. Olje- og energiminister Søviknes har forsøksvis tatt et … Read More

Unikt feltkurs i de spanske Pyreneene 18. – 22. september

9. August 2017By acriekerNews

Dette feltkurset er organisert for å etterligne en reell tverrfaglig arbeidssituasjon, der vi har særlig fokus på å etablere en feltutviklingsplan gjennom å forstå egenskapene til ulike avsetningsmiljøer, og vurdere usikkerheten knyttet til geologisk tolkning og modellering. Resultatene fra det detaljarbeidet som utføres av hver disiplin kombineres – med henblikk på å gi en strukturert … Read More

McKinsey artikkel om veien til bedre beslutninger

7. July 2017By decisionnodesNews

Juniutgaven av McKinsey Quarterly har en interessant artikkel om hvordan organisasjoner kan fatte raskere og bedre beslutninger. Tilgang på store mengder data, avanserte analyser og kraftige algoritmer, gjør det mulig å etablere gode beslutningsunderlag. Samtidig vil økt kompleksitet både internt i organisasjonen og i markedet gjøre det vanskelig med tydelig delegering og klare ansvarsforhold. McKinsey … Read More

I sommer hjelper vi kanskje akkurat deg, helt gratis!

30. May 2017By decisionnodesNews

Har du eller noen du kjenner en bærekraftig og god idé dere trenger hjelp til å utvikle? I sommer hjelper vi én utvalgt gründer til å ta neste steg. Med din idé og vår kunnskap utvikler vi en strategiplan og investorpresentasjon sammen – helt gratis! Det eneste vi vil ha tilbake er din dedikerte innsats … Read More

Miljømessig symbolpolitikk

2. December 2016By decisionnodesNews

Regjeringen kan felles på miljøpolitisk uenighet tilsvarende CO2-utslippet fra et par-tre timers oljeproduksjon på norsk sokkel. Norge er en betydelig energiprodusent gjennom sin petroleumsaktivitet, som utgjør ca 94% av vår totale energiproduksjon. Ved siden av dette har vi vannkraft som gjør oss omtrent selvforsynt med strøm (men dette utgjør kun rundt 5% av den totale energiproduksjonen), samt … Les mer