Haawals flomvernsløsning på Dagsrevyen

16. May 2018By acriekerNews, Nyheter

Haawal Engineering er et av oppstartsselskapene vi har jobbet tett sammen med det siste året. Øystein Blix Walderhaug (25) og Kristian Vemund Haaland (27) har funnet en mer effektiv måte å beskytte samfunnet mot flom enn bruk av dyre permanente løsninger eller tradisjonelle sandsekker. De startet selskapet Haawal Engineering og har utviklet et kostnadseffektivt flomsikringssystem som … Read More

God jul med ny utsikt i 2018!

22. December 2017By acriekerNews

DecisionNodes ekspanderer og flytter noen steinkast. Vi møter 2018 i sjarmerende lokaler rett ved elvebredden i Øvre gate 7. I 2018 vil vi også tilby kurs spesielt rettet mot oppstartsbedrifter. Kursene våre vil fortsatt holdes på Vulkan Mathallen. Følg med på kurssidene våre. Team DecisionNodes

Unikt feltkurs i de spanske Pyreneene 18. – 22. september

9. August 2017By acriekerNews

Dette feltkurset er organisert for å etterligne en reell tverrfaglig arbeidssituasjon, der vi har særlig fokus på å etablere en feltutviklingsplan gjennom å forstå egenskapene til ulike avsetningsmiljøer, og vurdere usikkerheten knyttet til geologisk tolkning og modellering. Resultatene fra det detaljarbeidet som utføres av hver disiplin kombineres – med henblikk på å gi en strukturert … Read More

Unique field trip to the Spanish Pyrenees 18th – 22nd September

9. August 2017By acriekerNews

This field trip is organised to emulate a real life multi-disciplinary work setting where we have specific focus on establishing the basis for a field development plan by understanding the characteristics of different depositional environments and evaluating the uncertainties related to geological interpretation and modeling. The results from the detailed work performed by each discipline … Read More

F01 – Feltkurs til Pyreneene i Spania

24. May 2017By acrieker5-dagers kurs

5-day field trip: Learn how to extract critical geological information and understand its implication for volume estimation, producability, drainage strategy, drilling strategy, development concept and value. Identify key value drivers and contribute to constructive multi-disciplinary discussions at the intersection between geo-modelling and project modelling using decision models and decision analysis methodology. … Read More

F01 – Field trip to the Spanish Pyrenees

24. May 2017By acrieker5-day courses

5-day field trip: Learn how to extract critical geological information and understand its implication for volume estimation, producability, drainage strategy, drilling strategy, development concept and value. Identify key value drivers and contribute to constructive multi-disciplinary discussions at the intersection between geo-modelling and project modelling using decision models and decision analysis methodology. … Read More

The decision is taken – Merry Christmas!

22. December 2016By acriekerNews

DecisionNodes is rounding off an interesting year in which we have cultivated many excellent decision trees and other useful models and recommendations. We now look forward to taking on new tasks and implement our plans for 2017. February 1, we move into new premises at Vulkan next to the food court in Oslo. We will … Read More

Decision analysis certificate program

26. August 2016By acriekerNews

We welcome you to join our new certificate program in decision analysis to develop new skills, broaden your knowledge base and gain an advantage in your career. The program consists of two compulsory courses plus two optional courses and you will earn a professional certificate at the end of the program to document accomplished training … Read More

Updated course calendar fall 2016

19. August 2016By acriekerNews

Our course calendar is now updated with selected events for the next 12 months. The first upcoming event this fall is the 2-day Decision analysis introductory course scheduled for 12-13 October. The course program continues with the 1-day course Framing and problem structuring on 27 October. Both these courses will be held several times over … Read More