Haawal Engineering er et av oppstartsselskapene vi har jobbet tett sammen med det siste året. Øystein Blix Walderhaug (25) og Kristian Vemund Haaland (27) har funnet en mer effektiv måte å beskytte samfunnet mot flom enn bruk av dyre permanente løsninger eller tradisjonelle sandsekker. De startet selskapet Haawal Engineering og har utviklet et kostnadseffektivt flomsikringssystem som er raskt å sette opp, og som kan spare samfunnet for store beløp hvert år.

Lørdagsrevyen 12. mai

Flomvarslene har vært hyppige de siste ukene og sist helg var vannet faretruende høyt i mange vassdrag. Nedre Eiker kommune agerte raskt på NVEs flomprognoser og gikk, som første kommune i Norge, til innkjøp av 500 meter av Haawals flomvernsystem for å beskytte et boligområde langs Sandstranda i Mjøndalen mot flomtoppen som var ventet denne uken.

På Lørdagsrevyen 12. mai var det et innslag om hvordan Nedre Eiker kommune på noen få timer hadde mobilisert sitt nye flomvern og var beredt til å styre vannmassene unna boligområdet. Vannstanden ble imidlertid ikke så høy som fryktet, og den har sunket det siste døgnene. Det ser dermed ut til at Nedre Eiker slipper med skrekken i denne omgang, men kommunen har tilgjengelig utstyr som er enkelt å mobilisere ved neste flomvarsel.

En ufullstendig oversikt for flom- og skredsikringstiltak publisert av NVE i slutten av 2017 lister opp et behov for sikringstiltak til 2,5 milliarder kroner mens det i årets statsbudsjettet er det satt av 237 millioner kroner. Dette tydeliggjør behovet for alternative og rimeligere sikringstiltak.

Haawals flomvernsløsning

Haawal Engineerings flomvernsløsning består av et komposittmateriale som kles i en membran og bruker vekten av flomvannet til å lage en stabil barriere. Det kan lagres i en container og fraktes enkelt ut til flomutsatte områder ved behov.

Systemet har allerede har vekket oppmerksomhet utenfor landets grenser, og selskapet er i ferd med å etablere et samarbeid en av de største flomvernsaktørene i Storbritannia. Kontrakten med Nedre Eiker kommune var et gjennombrudd og en bekreftelse på at Haawals flomsikring, med sitt enkle konsept og gunstige pris, har et stort markedspotensial.

Samarbeid med DecisionNodes

I fjor sommer tilbød DecisionNodes (se link) å hjelpe et utvalgt oppstartsselskap med å utvikle strategi og forretningsplan – helt gratis. Forutsetningen var at gründerne hadde en bærekraftig idé og vilje til å dedikere den nødvendige innsats for å skape en solskinnshistorie.

Haawal Engineering med sin unike mobile flombarriere ble valgt ut, og et spennende samarbeid ble etablert. Kristian og Øystein hadde på det tidspunkt jobbet ett år med å utvikle konseptet. Mye arbeid var gjort på det tekniske plan med utvikling og testing i samarbeid med brannvesen og sivilforsvar, men det er mange elementer som skal på plass før man kan gå til markedet med et nytt produkt.

Haawal har systematisk og fokusert videreutviklet sitt opprinnelige tekniske konsept og bygget videre på de planer og målsettinger som ble utarbeidet sammen med DecisionNodes. Vi har vært sparringpartnere gjennom jevnlig dialog i kontorfellesskapet og bidratt med vår erfaring, kompetanse og nettverk.

Les mer på http://www.haawal.com