Dette feltkurset er organisert for å etterligne en reell tverrfaglig arbeidssituasjon, der vi har særlig fokus på å etablere en feltutviklingsplan gjennom å forstå egenskapene til ulike avsetningsmiljøer, og vurdere usikkerheten knyttet til geologisk tolkning og modellering. Resultatene fra det detaljarbeidet som utføres av hver disiplin kombineres – med henblikk på å gi en strukturert evaluering og anbefaling til beslutningstakerne.

Vi tar med deltakerne til Ainsabassenget i de spanske Pyreneene, der vi observerer ulike geologiske strukturer og formasjoner som ligner på de vi finner i verdens største hydrokarbonproduserende regioner.

God læring er også forbundet med god mat i et hyggelig miljø. Ainsa tilbyr en rekke sjarmerende restauranter og flotte smaksopplevelser som gir en variert kulinarisk opplevelse.

Bli med oss til Ainsa og dra nytte av vår brede erfaring fra området.

Les mer om kurset

Meld deg på