Kurs

Lær hvordan du bruker et logisk og konsistent rammeverk for å løse ulike beslutningsproblemer. 3-timers fokusmøter og 90-minutters lunch&learns skreddersydd for dine behov. 1, 2 og 5-dagers kurs som kombinerer praktisk anvendelse av beslutnings-analyse og gir innsikt i vitenskapen som ligger bak.

Vi strukturerer opplæringen rundt praktisk anvendelse av beslutningsanalysemetodikk, med en interaktiv og engasjerende undervisningsstil. Ved å benytte relevante case-studier og gruppearbeid, sørger vi for at deltakerne får en grundig forståelse av fagfeltet. Variasjonen i opplæringen vi tilbyr gir deltakerne solid utbytte uavhengig av tidligere erfaringsnivå eller akademisk bakgrunn.

Vårt populære inspirasjonsforedrag


Skal du arrangere strategisamling, trenger faglig påfyll eller ønsker litt ekstra inspirasjon for dine medarbeidere?

Strategiske beslutninger bør tuftes på mer enn intuisjon og flaks. Vi lar Dirty Harry illustrere hvordan et strukturert rammeverk for strategiske veivalg kan gi verdifull gevinst for din organisasjon.

Ta kontakt på telefon +47 951 82 718 eller send oss en melding for mer informasjon!

Fokusmøter og lunch&learns


T01 – Tailored focus session

T01 – Tailored focus session

10. February 2016

3-hour focus session: A typical session is divided in three parts. First, a brief introduction to how decision analysis can be used to facilitate strategic decision-making. Second, the client’s specific decision problem: An overview of the problem situation, decision criteria, important issues, strategic decisions, uncertainties and risks, strategy alternatives, problem structure, cash flow model and decision proposal requirements. Last, the cost-benefit of the suggested approach and possible ways forward. … Read More

LL01 – The framework

LL01 – The framework

13. September 2016

90-min lunch&learn: A fun and thought-provoking introduction to decision and risk analysis. Learn how to combine intuition, experience and analysis to evaluate key aspects of a given decision situation. The methodology presented provides a structured and consistent framework to model and analyse different problems with the goal of enhancing our decision making ability. Examples are used to illustrate how high quality decisions derive from the right combination of thought, communication and computation. … Read More

LL02 – Methodology A-Z

LL02 – Methodology A-Z

13. September 2016

90-min lunch&learns: Methodology sessions that provide a basic introduction to the most important decision analysis concepts and techniques. Increase the likelihood of capturing what is important early on, align team members and maximise value creation. Examples are used to illustrate how the different concepts and techniques are applied through a structured process that provides insight and drives the project forward. … Read More

[ps2id id='gotocourses'/]

Generelle kurs


S01 – Combine experience, intuition and analysis

S01 – Combine experience, intuition and analysis

6. October 2015

2-day course: Learn the fundamentals of decision analysis. How to structure different types of decision problems. Identify key aspects, main value drivers and relevant risks. Optimise sequences of decisions and possible outcomes. Evaluate costs and benefits of data gathering programs. Identify real options, non-linearities and strategic values. Present and communicate decision alternatives. … Read More

SC01 – Framing and problem structuring

SC01 – Framing and problem structuring

6. October 2015

1-day course: Learn different framing and problem structuring techniques to increase the likelihood of capturing what is important early on, align team members and maximise value creation. Learn how to identify key decisions and relevant risks and uncertainties as early as possible. Present and communicate decision alternatives, main value drivers, risks and recommendations. … Read More

SC02 – Decision modelling for insight

SC02 – Decision modelling for insight

6. October 2015

1-day course: Learn how to build decision models to increase the likelihood of capturing what is important early on. Construct models to reflect the problem structure for various decision problems. Course participants are guided through the process of building a simple decision model using Excel by Microsoft and @Risk by Palisade*. The model is used in team exercises to illustrate the value of proper modelling, insightful result plots and best practice workflows. … Read More

SC03 – Evaluating real options

SC03 – Evaluating real options

6. October 2015

1-day course: Learn how to use a structured approach to identify real options in different types of projects. Incorporate the real options into the initial problem structure and estimate the value of the options. Weigh the cost of incorporating flexibility into the project against the probability and value potential of capturing upside. … Read More

SC04 – Decision analysis for managers

SC04 – Decision analysis for managers

7. October 2015

1-day course: Learn how to interpret and gain insight from decision modelling results, establish best-practice workflows, use different types of economic indicators, distinguish between relevant and irrelevant project risks and optimise projects and portfolios under capital constraints. Examples are used to illustrate how high quality decisions derive from the right combination of thought, collaboration, computation and communication. … Read More

SC05 – Evaluating new technologies

SC05 – Evaluating new technologies

5. October 2015

1-day course: Learn how to utilise technology readiness levels, technology novelty categories and decision/governance processes to evaluate and compare relevant technologies. Calculate key technology risks and incorporate them into the problem structure. Communicate main value drivers for the technology options as well as for the project as a whole and compare competing alternatives in a consistent way. Learn to differentiate between enabler and enhancer technologies and value potential on project and portfolio level. … Read More

Olje- & energikurs


F01 – Tverrfaglig feltkurs

F01 – Tverrfaglig feltkurs

9. January 2016

5-dagers feltkurs: Lær hvordan du kan trekke ut vesentlig geologisk informasjon og forstå hvilke implikasjoner dette har for volum-estimering, produserbarhet, dreneringsstrategi, borestrategi, utbyggingskonsept og verdi. Identifiser viktige verdidrivere og bidra til konstruktive tverrfaglige diskusjoner i skjæringspunktet mellom geomodellering og prosjekt-modellering ved bruk av beslutnings-modeller og beslutningsanalysemetodikk. … Read More

E01 – Lete- og avgrensningsprosjekter

E01 – Lete- og avgrensningsprosjekter

10. October 2015

1-dags kurs: Lær å estimere den økonomiske verdien av et leteprospekt basert på en optimal sekvens av beslutninger og mulige utfall. Tilpass hver enkelt evaluering til formålet gitt ufullstendige data og det faktum at mange av de forutsetninger som ligger til grunn ofte er konseptuelle og basert på analoger. Beregn geologisk og kommersiell risiko og vurder kost-nytte av avgrensningsbrønner og andre datainnsamlingsprogrammer. … Read More

E02 – Tidligfase prosjekter

E02 – Tidligfase prosjekter

10. October 2015

1-dags kurs: Lær hvordan du kan bringe et funn fra avgrensning til konseptvalg og utbygging. Hvordan alle elementer fra reservoar til marked kan inkluderes i analysen, og hvordan ulike avgrensningsprogram, utbyggingsalternativer og dreneringsstrategier kan sammenlignes. Presenter og kommuniser beslutningsalternativer, de viktigste verdidriverne, risiki og anbefalinger. … Read More

[ps2id id='gotocalendar'/]

Calendar

Kursene våre holdes med jevne mellomrom gjennom hele året. Kurs kan også arrangeres på forespørsel når det passer for deg. Våre inspirasjonsmøter og lunch&learns arrangeres i dialog med kunden. Mesteparten av opplæringen vi gir kan spesialtilpasses ditt forretningsområde. Ta kontakt for mer informasjon.

[eo_fullcalendar headerLeft='title prev next' headerRight='venue category']

Decision
Nodes

Vi er et lite og fokusert konsulentselskap der bedriftsutvikling, investeringsanalyse og tverrfaglig samarbeid er sentrale bærebjelker. Vi har sett hvordan manglende analyse kan føre prosjekter galt avsted, men vi har også erfart hvordan strukturert håndtering av beslutninger og usikkerhet kan bidra til bærekraftig vekst for en virksomhet. Vi bistår våre kunder med å løse bedriftsmessige utfordringer og utnytte muligheter med fokus på verdi, risiko og måloppnåelse.