Har du eller noen du kjenner en bærekraftig og god idé dere trenger hjelp til å utvikle? I sommer hjelper vi én utvalgt gründer til å ta neste steg. Med din idé og vår kunnskap utvikler vi en strategiplan og investorpresentasjon sammen - helt gratis! Det eneste vi vil ha tilbake er din dedikerte innsats for at det kan bli en solskinnshistorie. 

Sammen utvikler vi en strategiplan og investorpresentasjon

 • Ide, marked, forretningsmodell, konkurrenter, risiko og suksessfaktorer.
 • Hva gjør idéen unik og hva er de komparative fortrinnene.
 • Forretningsplan, visjon, misjon, team og organisering.
 • Målsettinger, kort og lang sikt, styrker, svakheter, muligheter og trusler.
 • Økonomi og finansiering, investeringsbehov, milepæler, selskapsverdi og exit.

Prosessen vi følger

 • Bli kjent med hverandre, avklare behov, rollefordeling og ambisjoner for arbeidet.
 • Identifisere alle momenter som må hensyntas i arbeidet. Dette kan inkludere markedstrender, konkurrentanalyse, styrker og svakheter med idéen, muligheter og trusler, samt strategiske visjoner og mål.
 • Basert på momentoversikten identifiserer vi de viktigste beslutningene og usikkerhetene. Dette settes i system, slik at alternative strategier for utvikling av idéen kan analyseres og sammenliknes med hensyn til økonomisk potensial, usikkerhet, tid og kapitalbehov.
 • I analysefasen vurderer vi forskjellige aspekter ved de ulike strategiene med det formål å komme fram til en samlet anbefaling for veien videre. Diskontert kontantstrøm, utvikling og usikkerhet i kontantstrømmen og bærekraft vil være av avgjørende betydning.
 • Prosessen resulterer i en anbefalt handlingsplan, der de viktigste milepælene for å sikre suksess i gjennomføringen er spesifisert. Arbeidet oppsummeres til slutt i en investorpresentasjon.

 Ressurspersoner i vårt nettverk vi også kan trekke på

 • Investorer med bærekraft i fokus.
 • Spesialister på patenter og patentrettigheter.
 • Industridesignere for prototypevurderinger og utvikling.
 • Reklame og markedsføringsekspertise.

Hvorfor gjør vi dette

Et bærekraftig samfunn må kombinere forsvarlig forvaltning av jordens ressurser med verdiskaping og fortsatt vekst. I arbeidet med å få dette til vil teknologi utvilsomt spille en nøkkelrolle. Da teknologivurderinger og strategiarbeid er to av våre spesialitetsområder ønsker vi å bidra til å gjøre en forskjell gjennom dette initiativet. Vi har ikke tenkt å ligge på latsiden i sommer og håper å høre fra akkurat deg!

For å søke, oppgi informasjon under

Ditt navn
Din emailadresse
Din beskrivelse
Din beskrivelse
Din beskrivelse
[ps2id id='gotokonfidensialitet'/]

DecisionNodes Terms of Service

These Terms of Service (“Terms”) govern your use of our Services (collectively, the “Services”), and any information, text, graphics, photos or other materials shared through the use of the Services (collectively referred to as “Content”). Your access to and use of the Services (and Content) are conditioned on your acceptance of and compliance with these Terms. By accessing or using the Services (and Content) you agree to be bound by these Terms.

1. Basic Terms

You are solely responsible for your use of the Services (and the Content), for any Content you share through the Services, and for any consequences thereof.

If you are accepting these Terms and using the Services on behalf of a company, organisation, government, or other legal entity, you represent and warrant that you are authorized to do so. You may use the Services only in compliance with these Terms and all applicable local, state, national, and international laws, rules and regulations.

2. Your Rights

You retain your rights to any Content you submit through the Services. You are responsible for your use of the Services, for any Content you provide, and for any consequences thereof. You represent and warrant that you have all the rights, power and authority to any Content that you submit.

3. DecisionNodes Rights

You agree that DecionNodes can use the name and/or logo of the company or organisation that you represent for the purpose of promoting its Services. DecisionNodes will not reveal any information that is agreed to be confidential as part of such promotion.

4. Governing Law and Jurisdiction

These Terms and any action related thereto will be governed by the laws of Norway without regard to or application of its conflict of law provisions or your country of residence. All claims, legal proceedings or litigation arising in connection with the Services will be brought solely to Oslo City Court, Norway, and you consent to the jurisdiction of and venue in such court and waive any objection as to inconvenient forum.

These Terms are an agreement between you and DecisionNodes AS, Steenstrupsgt. 9, 0554 Oslo, Norway. If you have any questions about these Terms, please contact us.

Effective: May 1, 2017