Riktig god jul til alle våre kunder og samarbeidspartnere!

Vi håper alle får en flott julefeiring og nyter noen rolige fridager etter et år som har vært alt annet enn normalt.

I DecisionNodes har vi de siste månedene hatt mye fokus på steget fra vekst til mer etablert selskap hos de start-up selskapene vi har valgt å engasjere oss spesielt i. Vi har også hatt kapasitet til noen oppdrag av helt annet karakter, der Ada blant annet har sittet som fagkyndig meddommer i en større rettssak. Det har gitt mange nyttige erfaringer.

Haawal engineering landet gode internasjonale kontrakter i 2020, på tross av reiserestriksjoner. Selskapet har videreutviklet produktet og effektivisert produksjonsprosessen, og de forfølger flere spennende prosjektmuligheter i 2021.

Minimeis endte et svært godt år i 2020 med salg av nærmere 100.000 Minimeis til 150 land, med nye norske og svært erfarne investorer på laget. Vi ser veldig frem til å videreutvikle selskapet i 2021 sammen med eksisterende og nye eiere. Selskapet har nå nådd en størrelse der videre optimalisering av ulike ledd gjør store utslag på bunnlinjen, og vi forventer at 2021 blir et år med både god inntjening og videre vekst.

Erfaringene vi gjør oss fra Minimeis viser seg å også være relevante for mange andre selskaper, både de vi har jobbet med over litt tid og de vi stifter nytt bekjentskap med. Det dreier seg i stor grad om metodikk og systematikk for strategiske beslutninger, vekst og internasjonalisering, samt vårt etablerte kontaktnettverk innenfor blant annet regnskap og logistikk, samt oppsett for dashboards og målstyring.

En spesiell takk i år går til Value Accounting som har vært en viktig strategisk samarbeidspartner for oss i flere engasjementer, samt Nordhaven AS og Haavind AS som tilretteleggere for en større emisjon vi gjennomførte på slutten av året.

En stor takk i år – som i tidligere år – også til dere som holder jungeltelegrafen varm og anbefaler oss videre. Det setter vi stor pris på.

Gode julehilsener fra
Ada & Erlend