EDPN Conference 2016

26. September 2016By decisionnodesNews

Want to learn more about the field of decision analysis and meet fellow decision professionals? Join us at this year’s Decision Analysis conference hosted by the European Decision Professionals Network. The two-day conference programme consists of a mix of inspiring presentations and an interactive programme.

The main focus of the conference is:

 • How are big strategy and investment decisions made?

The conference programme is further built around four main themes:

 • How can we address ‘complexity’, for example of the business environment?
 • How can we keep clarity of thought in this world of overwhelming information?
 • How do we properly take risks and uncertainties into account when making investment or strategic decisions?
 • What support do executives need for truly effective and efficient decision making?

Speakers and participants with backgrounds in oil and gas, high tech, pharmaceutical, fast-moving consumer goods, and other industry sectors, as well as policymakers and scientists are invited to the conference. The program includes presentations by the following speakers:

 • Claus Due Ponsaing, Global Business Analysis, Lundbeck
 • Melanie Kreye & Joana Geraldi, Assistant Professors, DTU Management Engineering
 • Kuno Huisman, Head of Business Change and Decision Support, ASML
 • Ada Rieker, former Statoil VP Exploration Valuation and Founder of DecisionNodes AS
 • Professor Joerg Rieskamp, Professor Economic Psychology, University of Basel
 • Paul Rudenko, Innovation and R&D Planning Manager, Shell
 • Michael Seewald, VP and Global Head of Real World Evidence, Novartis
 • Florian Wagener, Associate Professor Mathematical Economics, Amsterdam School of Economics
 • Bart Willigers, Economist Manager, BG Group

The conference is organized in collaboration with Copenhagen Business School (CBS). For further information about the conference go to: www.eiseverywhere.com/EDPN.

We look forward to seeing you in Copenhagen!

Team DecisionNodes

EDPN Konferansen 2016

26. September 2016By decisionnodesNyheter

Ønsker du lære mer om beslutningsanalyse og møte andre spesialister innen fagfeltet? Bli med oss på årets beslutningsanalysekonferanse i regi av EDPN (European Decision Professionals Network). Konferanseprogrammet går over to dager og består av en blanding av inspirerende presentasjoner og interaktive diskusjoner.

Hovedfokus for konferansen er:

 • Hvordan blir store strategi- og investeringsbeslutninger tatt?

Konferanseprogrammet er videre satt opp rundt fire hovedtemaer:

 • Hvordan kan vi addressere “kompleksitet” innenfor ulike virksomhetsområdet?
 • Hvordan kan vi holde holdet kaldt i en verden med overveldende informasjonsflyt?
 • Hvordan kan vi ta hensyn til risiko og usikkerhet ved investeringsbeslutninger eller strategiske beslutninger?
 • Hva slags støtte fra organisasjonen trenger ledere for virkelig effektiv og god beslutningstaking?

Foredragsholdere og deltakere med bakgrunn fra olje og gass, high-tech, farmasi, substituerbare forbruksvarer (fast-moving consumer goods), og andre industrisektorer, samt ledere og forskere er invitert til konferansen. Programmet omfatter presentasjoner fra følgende foredragsholdere:

 • Claus Due Ponsaing, Global Business Analysis, Lundbeck
 • Melanie Kreye & Joana Geraldi, amanuenser, DTU Ledelse Engineering
 • Kuno Huisman, leder for bedrifts Change og beslutningsstøtte, ASML
 • Ada Rieker, tidligere VP Exploration Valuation i Statoil og grunnlegger av DecisionNodes AS
 • Professor Joerg Rieskamp, professor økonomisk psykologi, Universitetet i Basel
 • Paul Rudenko, innovasjon og FoU planleggingssjef, Shell
 • Michael Seewald, VP og Global Head of Real World Evidence, Novartis
 • Florian Wagener, førsteamanuensis matematisk økonomi, Amsterdam School of Economics
 • Bart Willigers, Economist sjef, BG Group

Konferansen arrangeres i samarbeid med Copenhagen Business School (CBS). For ytterligere informasjon om konferansen gå til: www.eiseverywhere.com/EDPN.

Vi ser frem til å se deg i København!

Team DecisionNodes