Whitepapers

Våre whitepaper-artikler er skrevet for å gi deg dypere innsikt i hvordan vi jobber og tilnærmer oss ulike problemstillinger. Artiklene er kategorisert etter våre tjenesteområder.

Artiklene har en praktisk vinkling. Vi deler tips og erfaringer rundt hvordan man kan tilnærme seg ulike beslutningssituasjoner og hvordan de kan analyseres og løses.

Collaborative problem solving

Olje og energi, Ny teknologi, Selskapsstyrer, Privat sektor, Offentlig sektor, Porteføljestyring, Oil and energy
Collaborative problem solving

From discovery to development

Olje og energi, Oil and energy
From discovery to development

Beslutningsprosesser

Olje og energi, Ny teknologi, Selskapsstyrer, Privat sektor, Offentlig sektor, Porteføljestyring
Beslutningsprosesser

Metodisk rammeverk for beslutningsanalyse

Olje og energi, Ny teknologi, Selskapsstyrer, Privat sektor, Offentlig sektor, Porteføljestyring
Metodisk rammeverk for beslutningsanalyse

Realopsjoner i praksis

Ny teknologi, Privat sektor, Offentlig sektor
Realopsjoner i praksis

Teknologivurderinger

Ny teknologi
Teknologivurderinger

Decision
Nodes

Vi er et lite og fokusert konsulentselskap der bedriftsutvikling, investeringsanalyse og tverrfaglig samarbeid er sentrale bærebjelker. Vi har sett hvordan manglende analyse kan føre prosjekter galt avsted, men vi har også erfart hvordan strukturert håndtering av beslutninger og usikkerhet kan bidra til bærekraftig vekst for en virksomhet. Vi bistår våre kunder med å løse bedriftsmessige utfordringer og utnytte muligheter med fokus på verdi, risiko og måloppnåelse.