dNodes er vårt nye verktøy for beslutningsmodellering. Det er basert på vår beste praksis utviklet gjennom mange år med rådgivning. Verktøyet gir brukeren mulighet til å kombinere «state of the art» beslutningstremodellering med Excel. Verktøyet inkluderer også ferdige moduler for ulike bransjer og problemstillinger.

Programvare for beslutningsanalyse benyttes til å visualisere og gi innsikt i ulike problemstillinger som er for komplekse til å modellere i tradisjonelle verktøy. Typiske problemstillinger er strategivalg der flere beslutninger er knyttet sammen over tid, og der marked og fremtidsutsikter utgjør et betydelig usikkerhetsmoment.

Les mer om dNodes her.