Om oss

Founder

Ada Christiane Rieker
Partner

Ada har en BBA fra University of Washington og en MBA fra Pacific Lutheran University med hovedfokus på finans og økonomi. Hun har også fullført kurs i Styreledelse ved BI.

Ada har 25 års erfaring som analytiker og leder fra Hydro og Statoil, og har i de fleste av disse årene arbeidet innen fagfeltene investeringsanalyse, porteføljestyring, strategi og forretningsutvikling, men hun har også erfaring fra internrevisjon, IT ledelse og investorrelasjoner. Hun har lang erfaring fra lederposisjoner på seniornivå, med ledelse av tverrfaglige team på tvers av geografiske regioner.

Ada har i en årrekke vært spesielt opptatt av å forbedre verdiskaping gjennom gode beslutningsprosesser, med fokus på å levere beslutningsstøtte av høy kvalitet gjennom å forbedre analysemetodikk, verktøy og arbeidsprosesser, opplæring av fagfolk og styrke tverrfaglig samarbeid.

For tiden bruker Ada mesteparten av sin tid som rådgiver for små og mellomstore bedrifter innen beslutningsanalyse og generell ledelsesstøtte.

Founder

Erlend A. J. Glømmen
Partner

Erlend er utdannet sivilingeniør fra NTNU med en MBA fra Edinburgh Business School (EBS), Heriot-Watt University i Skottland og videreutdanning i strategiske beslutninger og risikostyring fra Stanford University. Han startet sin karriere i Saga Petroleum i 1997 og har siden da jobbet i energiselskaper, service og programvareselskaper og som selvstendig konsulent.

Erlends erfaring er opparbeidet gjennom en rekke ulike roller: Han har omfattende erfaring som kursholder og konsulent innen beslutningsanalyse for nasjonale og internasjonale selskaper. Han har hatt ansvaret for å utvikle retningslinjer og krav innen beslutningsanalyse for olje- og gasselskaper, vært foredragsholder på internasjonale konferanser og fagfora og fungert som gjesteforeleser ved NTNU og BI. Erlend har også erfaring som produktsjef, kreativ leder, teknisk representant og styremedlem.

For tiden tilbringer Erlend mesteparten av sin tid med å tilby kurs i beslutningsanalyse og støtte prosjekter og organisasjoner med å forbedre sine beslutnings- og strategiprosesser.

Principal advisor

Ronald D. Allred
Seniorrådgiver

Ron jobber som seniorrådgiver i DecisionNodes. Hans lange erfaring innen olje- og gassindustrien samt hans kompetanse innenfor beslutningsanalyse er komplementerende for selskapet. Hans kompetanse dekker fasilitering av beslutningsprosesser og risikoanalyse, implementering, planlegging og gjennomføring av analyser, modellering og kursing.

Ron har en BSc i geologi fra Oklahoma State University og en MSc i geofysikk fra Wright State University. Han startet sin karriere innen olje- og gassindustrien med Arco i 1980 og har de siste 34 årene jobbet for ConocoPhillips. Hans siste stilling i ConocoPhillips var som "European Capital Projects Portfolio Manager", en posisjon som krevde strukturert problemløsningskompetanse, med tett samarbeid mellom prosjektgruppene, interne avdelinger og ledelsen for å styre porteføljen av prosjekter i Europa.

En betydelig andel av Rons arbeidsliv har vært knyttet til beslutningsprosesser - fra tidlig start og læring innenfor fagdisiplinen, til å bli europeisk direktør for beslutningsprosesser og risikoanalyse (styrte både lokale og regionale grupper) og en anerkjent global ressurs med ansvar for å utvikle og vedta beslutningsanalysemetodikk på konsernnivå for ConocoPhillips.

Rons brede erfaring gir ham de nødvendige ferdigheter til å støtte og rådgi beslutningstakere og team som jobber med ulike beslutningsutfordringer både innenfor olje- og gassindustrien og andre næringer.

Senio Solutions architect

Marius Hovland
Senior løsningsarkitekt

Marius har en BSc m/honors i datavitenskap fra Heriot-Watt University i Edinburgh, med fokus på menneske-computer interaksjon og UX.

Han startet sin karriere i 2005 som medeier i et programvareselskap som jobbet med produkter for markedsføringskampanjer. Hans viktigste oppgaver som prosjektleder og programvareutvikler var å hjelpe kundene å planlegge og gjennomføre markedsføringsstrategier ved hjelp av nettverktøy. Han har siden da jobbet i programvareutviklingsselskaper i olje- og gassindustrien og som uavhengig konsulent.

Marius har bred erfaring gjennom roller som programvarearkitekt, prosjektleder og programvareutvikler for en rekke prosjekter innen beslutningsanalyse, reservestyring og BI (business intelligence). Han har spesialkompetanse innen bruk av "low code" rammeverk for effektiv programvaretilpasning og implementering. Dette har blitt brukt på prosjekter i større organisasjoner og statlige organer som EBN i Nederland.

Marius har også jobbet med store nasjonale og internasjonale olje- og gasselskaper i Europa, innenfor reservestyring, feltutvikingsplanlegging og verdivurderinger. Han har lang erfaring fra tett samarbeid med produkteiere og prosjektledelse, med fokus på arkitektur, funksjonspesifikasjon og programvarelivsløp - ved hjelp av CVS, SVN, TeamCity og TFS / Azure.

Associated senior advisor

Ragnar Knarud
Assosiert seniorrådgiver

Ragnar har en cand real i geologi fra Universitetet i Oslo og var deretter i en 4 års periode forsker i sedimentologi og diagenese ved UiO og ved Institutt for Kontinentalsokkelundersøkelser (IKU).

Fra 1984 til 2016 har han vært ansatt i Saga Petroleum, Hydro og Statoil, de siste 20 år som sjefsgeolog og seniorrådgiver i geologi. Ragnar har bred erfaring fra alle undergrunnsaktiviteter knyttet til leting, feltutbygging og felt i produksjon.

Hans hovedfokus har vært på å integrere og samle alle fagfeltene innen petroleumsteknologi for å få et mer helhetlig syn på utfordringene i undergrunnen. Ragnar har også vært en viktig bidragsyter til utviklingen av moderne geo-modelleringsteknologi. I tillegg har han holdt mange klasseroms- og feltkurs på Svalbard, Yorkshire, USA, Grønland, Danmark, Argentina, Frankrike, og ikke minst, i de spanske Pyreneene. Ragnar har også i hele sin yrkeskarriere hatt et tett samarbeid med norsk akademia i geologi.

Fra mars i år arbeider Ragnar som selvstendig konsulent og tilknyttet seniorrådgiver til DecisionNodes. Hans hovedfokus vil være på vårt multi-disiplinære feltkurs til Ainsa, men han vil også være tilgjengelig for å dele sin kompetanse i andre kurs eller prosjekter.

Associated senior advisor

Yngve Konglevoll
Assosiert seniorrådgiver

Yngve har 6 års høyere utdanning fra Møre og Romsdal distriktshøskole og Universitetet i Bergen. Fokus har vært på økonomi og informatikk.

Yngve har mer enn 25 års erfaring fra Hydro og Statoil, samt 4 år fra Det norske Veritas. Han har jobbet med et bredt spekter av forretningsmessige problemstillinger fra endring av forretningsprosesser, systemutvikling til virksomhetsstyring, beslutningsanalyse, internasjonal forretningsutvikling og regional porteføljestrategi.

Innenfor olje- og gassindustrien har han jobbet med hele verdikjeden fra leting til feltavvikling. Yngve har hatt flere lederstillinger på senior nivå, og han har vært aktivt engasjert i strategi- og forretningsutviklingsprosesser både i Norge og internasjonalt.

Yngve har et kreativt sinn og særskilt styrke knyttet til å tenke strategisk og utfordre konvensjonelle oppfatninger. Han har et spesielt engasjement for å endre komplekse problemstillinger til enkle og forståelige sammenhenger.

For tiden er Yngve engasjert i ulike prosjekter som spenner fra byutvikling til rådgivning. Som seniorrådgiver for DecisionNodes vil hans hovedfokus være på våre konsulenttjenester, men han vil også være tilgjengelig for å dele sin ekspertise i andre sammenhenger.

Assosiert seniorrådgiver

Reidar B. Bratvold
Assosiert seniorrådgiver

Reidar B. Bratvold er professor i petroleumsinvesterings- og beslutningsanalyse ved Universitetet i Stavanger, hvor han underviser og veileder studenter som forsker innenfor usikkerhetsvurdering, risikostyring, investeringsanalyse, beslutningsanalyse og verdivurderinger.

Han er også professor II ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim, hvor hans hovedfokus ligger på anvendelsen av beslutningsanalyse for å støtte integrerte operasjoner. Før han begynte på Universitetet i Stavanger, var Reidar professor og disiplinleder for petroleumsteknikk og ledelse ved Universitet i Adelaide, Australia, der han fortsatt har en stilling som Adjunct professor.Reidar har en doktorgrad i petroleumsteknologi og en mastergrad i matematikk, begge fra Stanford University, en mastergrad i petroleumsteknologi fra University of Tulsa og en bachelorgrad fra Universitetet i Stavanger. Han har også omfattende utdannelse fra INSEAD (International Executive Program), Stanford Graduate School of Business og Stanfords Institutt for Management Sciences and Engineering, samt MIT Sloan School of Management. Han er stipendiat og styremedlem i Society of Decision Professionals.

Reidar er medforfatter av boken Making good decisions. Boken er basert på allment akseptert beste praksis og et underliggende teoretisk rammeverk, og bygger på forfatterens blanding av erfaring fra industri og akademia. Formålet med boken er å hjelpe leseren til å tenke klart rundt komplekse og usikre beslutningssituasjoner og gjennomgår relevante fagtemaer som beslutningstreanalyse, MonteCarlosimulering, verdi av informasjon og verdi av fleksibilitet. Denne boken er essensiell lesing for både fagfolk og ledere og er også et godt referanseverk for kursene vi tilbyr gjennom DecisionNodes.

Reidar jobber som tilknyttet seniorrådgiver til DecisionNodes og er tilgjengelig for å dele sin kompetanse gjennom våre kurs- og konsulentprosjekter.

Decision
Nodes

Vi er et lite og fokusert konsulentselskap der bedriftsutvikling, investeringsanalyse og tverrfaglig samarbeid er sentrale bærebjelker. Vi har sett hvordan manglende analyse kan føre prosjekter galt avsted, men vi har også erfart hvordan strukturert håndtering av beslutninger og usikkerhet kan bidra til bærekraftig vekst for en virksomhet. Vi bistår våre kunder med å løse bedriftsmessige utfordringer og utnytte muligheter med fokus på verdi, risiko og måloppnåelse.