S01 – Combine experience, intuition and analysis

6. October 2015By decisionnodesCourses

2-day course: Learn the fundamentals of decision analysis. How to structure different types of decision problems. Identify key aspects, main value drivers and relevant risks. Optimise sequences of decisions and possible outcomes. Evaluate costs and benefits of data gathering programs. Identify real options, non-linearities and strategic values. Present and communicate decision alternatives. … Read More

SC05 – Teknologivurderinger

5. October 2015By decisionnodesKurs

1-dags kurs: Lær hvordan du kan benytte teknologibegreper som utviklingsstadie og nyhetsgrad i kombinasjon med prosjektstyring- og beslutningsprosesser for å vurdere og sammenligne ulike teknologier. Vurder de mest avgjørende teknologirisikoene og inkorporer disse i problemstrukturen. Kommuniser de viktigste verdidriverne for teknologialternativene samt for prosjektet som helhet. Lær deg å vurdere verdiskapningspotensialet på både prosjekt- og porteføljenivå. … Read More

SC05 – Evaluating new technologies

5. October 2015By decisionnodesCourses

1-day course: Learn how to utilise technology readiness levels, technology novelty categories and decision/governance processes to evaluate and compare relevant technologies. Calculate key technology risks and incorporate them into the problem structure. Communicate main value drivers for the technology options as well as for the project as a whole and compare competing alternatives in a consistent way. Learn to differentiate between enabler and enhancer technologies and value potential on project and portfolio level. … Read More