SC01 – Framing and problem structuring

6. October 2015By decisionnodesCourses

1-day course: Learn different framing and problem structuring techniques to increase the likelihood of capturing what is important early on, align team members and maximise value creation. Learn how to identify key decisions and relevant risks and uncertainties as early as possible. Present and communicate decision alternatives, main value drivers, risks and recommendations. … Read More

S01 – Kombiner intuisjon, erfaring og analyse

6. October 2015By decisionnodesKurs

2-dagers kurs: I dette to-dagers kurset vil du lære deg å kombinere intuisjon, erfaring og analyse der målet er å hjelpe deg til å kunne løse utfordrende beslutningssituasjoner, håndtere risiko og usikkerhet og bidra til bærekraftig vekst for din virksomhet. Metodikken gir et strukturert og konsistent rammeverk for å modellere og analysere ulike problemstillinger med mål om å forbedre beslutningskvaliteten og skape merverdi gjennom prosjektoptimalisering. … Read More

S01 – Combine experience, intuition and analysis

6. October 2015By decisionnodesCourses

2-day course: Learn the fundamentals of decision analysis. How to structure different types of decision problems. Identify key aspects, main value drivers and relevant risks. Optimise sequences of decisions and possible outcomes. Evaluate costs and benefits of data gathering programs. Identify real options, non-linearities and strategic values. Present and communicate decision alternatives. … Read More

SC05 – Teknologivurderinger

5. October 2015By decisionnodesKurs

1-dags kurs: Lær hvordan du kan benytte teknologibegreper som utviklingsstadie og nyhetsgrad i kombinasjon med prosjektstyring- og beslutningsprosesser for å vurdere og sammenligne ulike teknologier. Vurder de mest avgjørende teknologirisikoene og inkorporer disse i problemstrukturen. Kommuniser de viktigste verdidriverne for teknologialternativene samt for prosjektet som helhet. Lær deg å vurdere verdiskapningspotensialet på både prosjekt- og porteføljenivå. … Read More

SC05 – Evaluating new technologies

5. October 2015By decisionnodesCourses

1-day course: Learn how to utilise technology readiness levels, technology novelty categories and decision/governance processes to evaluate and compare relevant technologies. Calculate key technology risks and incorporate them into the problem structure. Communicate main value drivers for the technology options as well as for the project as a whole and compare competing alternatives in a consistent way. Learn to differentiate between enabler and enhancer technologies and value potential on project and portfolio level. … Read More