Ron Allred joining DecisionNodes in Stavanger

11. June 2018By decisionnodesNews

A warm welcome to Ron Allred who is now joining DecisionNodes. Ron will be situated in Stavanger and is joining Decision Nodes as a Principal Advisor – his wide-ranging experience in the oil and gas industry as well as his expertise in decision analysis will complement the skills already in place within the company. His areas … Read More

Decision analysis software

16. March 2018By decisionnodesNews

dNodes is our new tool for decision modelling. It is based on our best-practices developed over the years of consulting. The tool allows the user to combine state-of-the-art decision-tree modelling with excel. It also includes ready-made modules for different industries and problem situations. Decision analysis software is used to visualise and provide insight to problem … Read More

Reserves insight

15. February 2018By decisionnodesNews

Together with partners Marius Hovland and Knut Søvold, we have started a new company within the reserves management domain. We offer a truly transparent and unique software, a network of helpful professionals and a company trying to Create Change with Impact within the business of Reserves Management. Our long term business associates Olav Øvreberg and … Read More

Goliat: Politikk, journalistikk og begrepsforvirring

7. December 2017By decisionnodesNews

Den siste tiden har det vært en rekke politiske utspill, artikler og kommentarer rundt lønnsomheten på oljefeltet Goliat. Fremstillingen er at feltutbyggingens kostnadsoverskridelser har ført til at mannen i gata er frarøvet milliarder av kroner gjennom tapte skatteinntekter, mens ENI selv nyter godt av dette gjennom avskrivninger. Olje- og energiminister Søviknes har forsøksvis tatt et … Read More

Goliat: Politikk, journalistikk og begrepsforvirring

7. December 2017By decisionnodesNews

Den siste tiden har det vært en rekke politiske utspill, artikler og kommentarer rundt lønnsomheten på oljefeltet Goliat. Fremstillingen er at feltutbyggingens kostnadsoverskridelser har ført til at mannen i gata er frarøvet milliarder av kroner gjennom tapte skatteinntekter, mens ENI selv nyter godt av dette gjennom avskrivninger. Olje- og energiminister Søviknes har forsøksvis tatt et … Read More

Vinderen Sjømat & Delikatesse

16. November 2017By decisionnodesNews

Vi har hatt gleden av å bistå Vinderen Sjømat & Delikatesse og vil gjerne gratulere dem med kjempevellykket åpning av butikken sin på VinderenTorvet i dag! Masse folk, blomster og bobler, deilige snitter og en fiskedisk som bugnet over av alt det beste havet har å by på. Stian Jakobsen, Joakim Grønseth og Kåre Øyen … Read More

From theory to practice – precision farming

6. October 2017By decisionnodesNews

Earlier this year, we wrote an article on technology as a value driver, published in Magma – a Norwegian scientific journal on business and leadership. The article describes how technology can act as an important contributor to value creation, both in terms of increased revenue and reduced costs. We used an example from the agricultural … Read More

McKinsey artikkel om veien til bedre beslutninger

7. July 2017By decisionnodesNews

Juniutgaven av McKinsey Quarterly har en interessant artikkel om hvordan organisasjoner kan fatte raskere og bedre beslutninger. Tilgang på store mengder data, avanserte analyser og kraftige algoritmer, gjør det mulig å etablere gode beslutningsunderlag. Samtidig vil økt kompleksitet både internt i organisasjonen og i markedet gjøre det vanskelig med tydelig delegering og klare ansvarsforhold. McKinsey … Read More

McKinsey article on the path to better decision-making

7. July 2017By decisionnodesNews

The June edition of the McKinsey Quarterly has an interesting article on how to improve the speed and quality of decision-making. Access to vast amounts of data, advanced analytics and powerful algorithms allow for establishing sound decision proposals. At the same time growing complexities within organisations and in the market place hampers clean delegation and … Read More